Peter Soljka_BW

Peter Sojka

@

Peter Sojka är pensionerad adjungerad professor och överläkare i rehabiliteringsmedicin och docent i fysiologi. Peter är fortfarande aktiv både kliniskt och i sin forskning vid Mittuniversitetet i Östersund och Östersunds Rehabcentrum, samt vid Umeå universitet och Neurocentrum på Norrlands universitetssjukhus. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga rapporter om hjärnskakning/lätt skallskada/mild traumatic brain injury och har lång erfarenhet av att behandla individer med dessa skador.