Niklas Frost_BW

Niklas Fröst

@

Niklas Fröst har lång erfarenhet av neuropsykologisk rehabilitering. Idag arbetar han som skolpsykolog på elevhälsan i Östersunds kommun och undervisar i biologisk psykologi vid Mittuniversitetet i Östersund. Hans forskningsinriktning är neuropsykologisk gruppbehandling samt kognitiv träning inom patientgruppen traumatisk hjärnskada.