Ingrid Emanuelson_BW

Ingrid Emanuelson

@

Ingrid Emanuelson är docent på institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik vid Göteborgs universitet. Ingrid har i 20 års tid varit engagerad i forskning som rör barn och ungdomar med hjärnskador, samt även vuxna som drabbats av hjärnskador under uppväxtåren. Till vardags arbetar hon som överläkare i barnneurologi vid Habilitering och Hälsas enhet i Västra Frölunda i Göteborg. Ingrid ägnar en stor del av sin tid åt forskning och har under många år haft ett särskilt intresse för barn och ungdomar som drabbats av lätta skallskador där symtomatologi och rehabiliteringsmöjligheter skiljer sig gentemot vuxna.