Ingegerd Ericson 025_BW

Ingegerd Ericsson

@

Ingegerd Ericsson arbetar som docent i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, har utvecklat MUGI observationsschema och har 18 års erfarenhet av motorikforskning och idrottslärarutbildning. Ingegerd var med och startade Bunkefloprojektet 1999 där en forskargrupp har följt eleverna under hela deras grundskoletid. 2003 disputerade hon i pedagogik på avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Ingegerd medverkade också i den konsensus-konferens i Köpenhamn som bidrog till att 45 min daglig motion för alla Danmarks skolelever skrevs in i den danska skollagen.